Witamy na PLATFORMIE MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 1 grudnia 2018 będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl

 • Konserwacja i sprzątanie obiektów Komunalnego T.B.S. Sp. z o.o.

  Polska-Białystok: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

  2018/S 240-548351

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

  Legal Basis:

  Dyrektywa 2014/24/UE

  Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  I.1)Nazwa i adresy

 • Ogłoszenie

  Białystok, 15-10-2018 r.

  Ogłoszenie

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz
  z zagospodarowaniem terenu
  Nr ogłoszenia: 620960-N-2018 z dnia 2018-09-24

  Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

  Dane o ofertach:

  liczba złożonych ofert: 1,

 • Przetarg budynek mieszkalny 4B - powtórzony II

  Ogłoszenie nr 620960-N-2018 z dnia 2018-09-24
   

  Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu
   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  Białystok, 17-08-2018 r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz
  z zagospodarowaniem terenu
  Nr ogłoszenia: 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01

  Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

  Dane o ofertach:

 • Ogłoszenie o uzupełnieniu

  Białystok dn. 13.08.2018r.

   

  OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

   

   

  Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Ogłoszenie nr 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01
   

   

 • Ogłoszenie

  Białystok dn. 09.08.2018r.

   

  Ogłoszenie

   

  W odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

  Pytanie 1:

 • Ogłoszenie

  Białystok, 26-07-2018 r.

  Ogłoszenie

   

  Zgodnie z zapisami SIWZ w dn. 25-07-2018 o godz. 10:15 komisja przystąpiła do otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • Unieważnienie postępowania

  Białystok, 30-07-2018 r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu

  Nr ogłoszenia: 586692-N-2018 z dnia 2018-07-10  

  Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

  Dane o ofertach:

 • Odpowiedz 19.07.2018

  Białystok dn. 19.07.2018r.

  Ogłoszenie

  W odpowiedzi na pisma z dnia 16 i 17 lipca 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

  Pytanie 1:

 • Ogłoszenie - uzupełnienie dokumentacji

  Białystok dn. 16.07.2018r.

  OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

  Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
  Ogłoszenie nr 586692-N-2018 z dnia 2018-07-10
   

   

Strony