Witamy na PLATFORMIE MARKETPLANET E-ZAMAWIAJĄCY Komunalnego TBS Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiajacy, która od 1 grudnia 2018 będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 88 00 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://tbsbialystok.ezamawiajacy.pl

 • Ogłoszenie o zmianie załącznika nr 7

  Białystok: Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku
  Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu Numer 404578-2014 z dnia 10-12-2014 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 7 – WZÓR UMOWY

 • Unieważnienie przetargu

                   Białystok, 03-07-2014r.

  Ogłoszenie

  Dotyczy zaproszenia do składania ofert na:

  Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych z ogłoszonego dnia 23-06-2014 r.

   

   

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku
  Numer ogłoszenia: 173160 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136994 - 2014r.

 • Sprostowanie

  Białystok,  29-04-2014 roku

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego dla Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

  Numer ogłoszenia: 136994 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
   

  Sprostowanie

  W związku z umieszczeniem na stronie internetowej Komunalnego TBS Sp. z o.o.

 • Ogłoszenie II

  Białystok,  01-04-2014 roku

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

  Ogłoszenie

 • Ogłoszenie I

  Białystok,  31-03-2014 roku

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

  Ogłoszenie

 • Ogłoszenie

  Białystok,  26-03-2014 roku

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach I etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Nr ogłoszenia: 95662 – 2014

  Ogłoszenie

   

  Zamawiający informuje, że uzupełnia dokumentację przetargową o :

Strony