Unieważnienie przetargu

                 Białystok, 03-07-2014r.

Ogłoszenie

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na:

Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych z ogłoszonego dnia 23-06-2014 r.

 

 

Zarząd Komunalnego TBS sp. z o.o. w Białymstoku unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie pomiarów i kontrolę sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych, z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego.