Odpowiedź II

Białystok,  27-02-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Rysunek konstrukcyjny nr 275 przedstawia układ płyt korytkowych dachu. Nie jest on jednak czytelny. Prosimy o zamieszczenie rysunku z czytelnym zestawieniem płyt korytkowych.

 

Odpowiedź 1. Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej www.tbs.bialystok.pl czytelny rysunek konstrukcji nr 275.

 

Pytanie 2. Rysunek konstrukcyjny nr 279 i 280 przedstawia rozmieszczenie łączników balkonowych i daszków. Również nie są one czytelne. Prosimy o zamieszczenie rysunku z czytelnym zestawieniem łączników.

 

Odpowiedź 2. Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej www.tbs.bialystok.pl czytelne rysunki konstrukcji nr 279 i 280.

Załącznik: