Odpowiedz III

Białystok, dn. 03-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Proszę o dosłanie czytelnych rysunków projektu konstrukcji nr – 275, 279, 280

Odpowiedź 1. Zamawiający udostępnił w dniu 27.02.2015r, na swojej stronie internetowej www.tbs.bialystok.pl czytelne rysunki konstrukcji nr 275, 279 i 280.

Pytanie 2. Czy montaż drzwi wewnętrznych w mieszkaniach wchodzi w zakres Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedź 2. Tak.

Pytanie 3. Czy wyposażenie pomieszczeń Książnicy w meble, zabudowy, siedziska tapicerowane wchodzi w zakres Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedź 3. Nie.

Pytanie 4. Czy zakup ekspozycji fotografii P. Anny Worowskiej wchodzi w zakres Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedź 4. Nie.

Pytanie 5. Czy dostawa i montaż folii dekoracyjnej oraz donic Ecolite w pomieszczeniach Książnicy jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odpowiedź 5. Nie.