Odpowiedz IV

Białystok,  05-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. Odnośnie zamieszczonych przez Zamawiającego rysunków konstrukcyjnych nr 279 i 280 informujemy, iż pomimo tego że są bardziej czytelne niż zamieszczone na początku to jednak nadal elementy wyszczególnione w tabelach nie są widoczne. Naszym zdaniem wynika to z tego, iż podczas generowania pliku pdf z pliku dwg. Były ustawione zbyt duże grubości linii odpowiednich warstw. W związku z powyższym ponawiamy prośbę o zamieszczenie bardziej czytelnych rysunków lub zamieszczenie tych rysunków w formacie dwg.

Odpowiedź 1. Ze względu na duże formaty nieczytelnych rysunków konstrukcji Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej www.tbs.bialystok.pl czytelne rysunki konstrukcji nr 279 A, 279 B, 279 C, 280A, 280 B, 280 C. Rysunki te powstały z podziału rysunków 279 i 280 na mniejsze części.