Odpowiedz V

Białystok,  05-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz
z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej www.tbs.bialystok.pl zamienny przedmiar instalacji c.o. budynku nr 6.