Odpowiedz VII na zapytanie z dnia 04.03.2015

Białystok, 04-03-2015r.

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Nr ogłoszenia: 42560 - 2015

Ogłoszenie

W odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na Realizację w ramach II etapu oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenu, Zamawiający odpowiada:

Pytanie 1. W jakim standardzie należy przyjąć do wyceny wyposażenie łazienek w lokalu „Książnicy ” i „Biura TBS” – dozowniki na mydło, suszarki do rąk, lusterka itp. oraz pochwyty dla osób niepełnosprawnych – materiał: stal - chromowana, połysk, matowa, stal zwykła malowana proszkowo itp.

Odpowiedź 1. Pochwyty dla osób niepełnosprawnych w łazienkach należy wycenić w standardzie stal zwykła malowana proszkowo na biało, (wymiary zgodnie z dokumentacją)

Nie należy wyceniać poz. 31, 56, 57 przedmiaru „Książnica 2014 Przedmiar” (fototapeta, dozowniki mydła i papieru, suszarki)

Pytanie 2. Pochwyty dla osób niepełnosprawnych w lokalu „Książnicy” ujęte są jednocześnie w kosztorysie budowlanym( poz. 53, 54, 55) oraz w kosztorysie sanitarnym (poz. 39). Proszę o odpowiedź w którym kosztorysie należy ująć dostawę i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź 2. Nie należy wyceniać poz 39 przedmiaru „Książnica sanitarne”, elementy te uwzględniono w pozycji 53,54,55 kosztorysu budowlanego.

Pytanie 3. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji gruntowania powierzchni betonowej dachu pod pokrycie papą (2582,845m2) . Proszę o wyjaśnienie, czy przyjąć do wyceny gruntowanie zgodnie z załączonym projektem budowlanym.

Odpowiedź 3. W ofercie należy dodać poz. 343 (Budynek 6 TBS przedmiar) gruntowanie powierzchni dachu roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS KNR 2-02 0602/09 ilość: 2582,845m2

Pytanie 4. W przedmiarze robót budowlanych brak pozycji gruntowania powierzchni balkonów pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Odpowiedź 4. W ofercie należy dodać poz. 344 (Budynek 6 TBS przedmiar) gruntowanie powierzchni balkonów roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS KNR 2-02 0602/09 ilość: 601,345m2