Dane adresowe

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5

15-687 Białystok

email: komunalne[at] tbs. bialystok. pl

NIP:966-08-52-381 XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku, 

KRS Nr 0000079452

Kapitał zakładowy wpłacony 49 801 500,00 zł

Telefony

856 640 222 - centrala, sekretariat

856 640 333 - faks

856 628 380, 856 628 379 - informacje o najmie

856 628 387 - rozliczanie czynszu TBS

856 628 374 - rozliczanie czynszu wspólnoty mieszkaniowe

856 628 381 - zgłoszenia usterek (w czasie godzin pracy biura)

856 652 861, 856 652 862 - biuro obsługi wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Malmeda

510 015 656, 717 110 200 - Zgłoszenia awarii po godzinach pracy Komunalnego TBS

Godziny pracy

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30 – 15.30 wtorek - 7.30 – 17.00

Zarząd Spółki przyjmuje interesantów w budynku biura TBS, przy ul. KEN 36 lokal 5, w każdy wtorek w godzinach: 13:00 - 17:00. 

Biuro obsługi wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Malmeda 19 - poniedziałek - piątek - 7.30 – 15.30

W budynku biura TBS, przy ul. KEN 36 lokal 5, we wtorki w godzinach: 15:00 - 17:00 dyżuruje Dzielnicowy II Komisariatu Policji, z którym można kontaktować tutaj.

Dojazd autobusami lini 7171824