Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Komunalnego TBS Sp. z o.o. wchodzą:-    Kazimierz Rek-    Adam Borowski    -    Jacek PiorunekUchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 16/2014 z 23 grudnia  2014 roku  Przewodniczącym Rady Nadzorczej został:       -    Kazimierz RekUchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  Nr 17/2014 z 23 grudnia  2014 roku  Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został:       -    Adam Borowski                        Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  Nr 18/2014 z 23 grudnia  2014 roku  Sekretarzem Rady Nadzorczej został:       -    Jacek Piorunek