Zgłoszenie osoby do zameldowania

W celu zgłoszenia osoby do zamieszkania należy przedstawić:

  • akt urodzenia wraz z numerem PESEL - w przypadku dziecka (noworodka),
  • potwierdzenie zameldowania wydane przez Urząd Miasta w Białymstoku (Departament Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Ludności) - w przypadku pozostałych osób.

Na podstawie tych dokumentów sporządzany jest aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego.