Remont klatek

Białystok dn. 14.02.2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. Pietkiewicza 3 (klatki I, II) i ul. Pietkiewicza 5 (klatki I, II) zgodnie z załączonym opisem robót. Termin wykonania robót do 31.03.2018 r.

Ofertę należy złożyć do dn. 21.02.2018 r.  w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.

Załączniki:

-         skrócony opis zakresu robót

-         rzuty kondygnacji.

 

Sprawę prowadzi:

Tomasz Kamiński

Tel. 66 28 383