Ogłoszenie

Białystok, 26-07-2018 r.

Ogłoszenie

 

Zgodnie z zapisami SIWZ w dn. 25-07-2018 o godz. 10:15 komisja przystąpiła do otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wiceprzewodniczący odczytał informację Zarządu Spółki dot. kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7 753 600,00 zł brutto i przystąpiono do czynności otwarcia 2 złożonych prawidłowo i w wymaganym terminie ofert:

1.     oferta nr 1 złożona przez AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. j., ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok, na kwotę 8 828 948,44 zł netto, 9 883 098,31 zł brutto, gwarancja 7 lat, doświadczenie kierownika budowy – 4 budowy.

2.     Oferta nr 2 złożona przez PU-P TELKA Sp. z o.o., 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 108, na kwotę 9 550 000,00 zł netto, 10 702 184,74 zł brutto, gwarancja 7 lat, doświadczenie kierownika budowy – 4 budowy.