Termomodernizacja budynku Brukowa 26

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 26 przy ul. Brukowej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Brukowej 26 w Białymstoku. Zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Termin wykonania robót do 31.12.2018r. Oferta musi zawierać cenę na wykonanie całości robót.

Ofertę należy złożyć do dn. 23.08.2018r. w siedzibie Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

 

 

Załączniki:

1.     Dokumentacja techniczna.

2.     Przedmiar robót.