Ogłoszenie

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarze robót Małej Architektury a projektem.  Wg projektu należy dostarczyć i zainstalować następujące elementy placu zabaw:
-WAŻKA - 1szt, KARUZELA - 1szt, KONIK – 1szt, DOMEK – 1szt, ŁAWKA WYPOCZYNKOWA - 5szt , KOSZ – 7szt.

Wg. przedmiaru (poz 1) w wycenie należy uwzględnić: Zestaw przedszkolny D9 -1szt; zestaw zabawowy Marek Z18 – 1szt; huśtawka skuter D16 – 1szt; huśtawka konik D18 – 1szt; huśtawka ważka D6 – 1szt; ławka wypoczynkowa Monet – 4szt; kosz na śmieci Noranda – 6szt.

Prosimy o wskazanie które  z w/w elementów placu zabaw należy wycenić oraz w jakich ilościach. Prosimy również o uzupełnienie dokumentacji o brakujące informacje dotyczące: Zestaw przedszkolny D9 -1szt; zestaw zabawowy Marek Z18 – 1szt; huśtawka skuter D16 – 1szt;

Odpowiedź 1: Zamawiający zmienił przedmiar robót małej architektury. Aktualny załącznik umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Wycenić zgodnie ze zmienionym załącznikiem.

Pytanie 2:

Prosimy o sprecyzowanie jaki zakres zawiera  poz nr 7 przedmiaru Mała Architektura.
Jaki okres wynajmu należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź 2: Nie należy wyceniać pozycji nr 7. Zamawiający zmienił przedmiar robót małej architektury. Aktualny załącznik umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.