Ogłoszenie o uzupełnieniu

Białystok dn. 13.08.2018r.

 

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU

 

 

Dotyczy zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ogłoszenie nr 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01
 

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku informuje o zmianie dokumentacji o przedmiar sanitarny – zewn. garaż przy bud 4B . Plik z aktualnym przedmiarem zamieszczono w załączniku do ogłoszenia.