Nowe zasady segregacji odpadów od 1 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

Od 1 października prosimy wyrzucać śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu wzrośnie poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania. Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostały wyposażone w dodatkowe kontenery do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.