Badanie bilansu

Białystok 04.10..2018

 

 

Zarząd  Komunalnego TBS Sp. zo.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spóki za rok 2018. Oferty należy przesłać  na adres siedziby Spółki do

dnia 22.10.2018

Podstawowe informacje dotyczące danych z bilansu za rok 2017:

Suma bilansowa za rok 2017 – 265 158 475,91 zł

Przychody ze sprzedaży za rok 2017 – 22 711 898,64 zł

Spółka zatrudnia 18 osób  na umowę o pracę w pełnym wymiarze.

Komunalne TBS Sp. z o.o. przeprowadza badanie sprawozdania finansowego co roku.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.  085 66 28 373 lub mailowo: komunalne@tbs.bialystok.pl .