Remont mieszkań ul. ks. J. Popiełuszki 75 m 44, W. Pileckiego 8 m 53 i M. Pietkiewicza 6D m 101

Białystok, 7-11-2018 r.
 
 
Zaproszenie do złożenia  oferty
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
 w mieszkaniach przy ul. ks. J. Popiełuszki 75 m 44, W. Pileckiego 8 m 53 i M. Pietkiewicza 6D m 101 w Białymstoku
 
 
1. Przedmiot zamówienia (usługi):
Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie wymiany urządzeń i remontu, zgodnie z załączonymi protokołami konieczności.
2. Termin realizacji zamówienia:  17-12-2018 r.
3.  Okres gwarancji: 12 miesięcy
4. Termin związania ofertą: 30 dni
5. Miejsce złożenia oferty:  Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5.
6. Termin składania oferty: do 14-11-2018 r. do godz. 14:30.
7. Termin otwarcia ofert: 14-11-2018 r. godz. 14:45.
8. Zamawiający dopuszcza składanie oddzielnych ofert na poszczególne mieszkania.
9. Płatność za wykonaną usługę nastąpi jednorazowo po  wykonaniu zamówienia, po potwierdzeniu jej wykonania przez Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku 
10. Osoba do kontaktu:
Tomasz Kamiński  tel. 85 66 28 383, Krzysztof Starosta Tel. 85 66 28 384.
 
Powyższe zaproszenie  nie jest zamówieniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579. j.t.).