Dochody

    listopad 2013 maj 2014 listopad 2014 maj 2015
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE   3327,41 3 414,29 3572,70 3541,33
DOCHODY MAKSYMALNE W RODZINIE:          
JEDNOOSOBOWEJ   5 190,76 5 326,29 5 573,41 5524,47
DWIE OSOBY   7 786,14 7 989,44 8 360,12 8286,71
NA KAŻDĄ NASTĘPNĄ   1 730,25 1 775,43 1 857,80 1841,49
MAKSYMALNE DOCHODY NA OSOBĘ W RODZINACH SKŁADJĄCYCH SIĘ Z:          
  1 OSOBY 5 190,76 5 326,29 5 573,41 5524,47
  2 OSÓB 3 893,07 3 994,72 4 180,06 4133,36
  3 OSÓB 3 172,13 3 254,96 3 405,97 3376,07
  4 OSÓB 2 811,66 2 885,08 3 018,93 2992,42
  5 OSÓB 2 595,38 2 663,15 2 786,71 2762,24
  6 OSÓB 2 451,19 2 515,19 2 631,89 2608,78
  7 OSÓB 2 348,20 2 409,51 2 521,31 2499,17
  8 OSÓB 2 270,96 2 330,25 2 438,37 2416,96

Podstawa prawna

Art . 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa społecznego (Dz.U. poz.255  z 2013 r. tekst jednolity z późn. zm.)