Podziel się książką

Podziel się książką,

to akcja adresowana do mieszkańców TBS, ich znajomych, rodziny, przyjaciół.

Szanowny Czytelniku,

jeśli masz w domu książki już przeczytane i chciałbyś je wymienić na inne, skorzystaj z tej skrzynki. Może ktoś następny z ochotą je przeczyta, do czego serdecznie zachęcamy. I tak skrzynka stanie się bazą dla wędrujących książek.

Opiekunem tej mini  biblioteki w tunelu jest Komunalne TBS Sp. z o.o.

Szanujmy naszą wspólną własność i czytajmy,

Lokale usługowe do wynajęcia.

Ogłoszenie

Zarząd Komunalnego TBS Sp. z o.o. w Białymstoku wynajmie lokale użytkowe:

1. o powierzchni 63,65 m2 w realizowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej,

2. o powierzchni 59,70 m2 w budynku przy ul. Pileckiego 6 w Białymstoku z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.

Remont klatek i wiatrołapów.

Białystok dn. 22.11.2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

         Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu klatek i wiatrołapów w budynkach przy ul. M. Pietkiewicza  (klatki III, i IV, wiatrołap I) i ul. Rtm. W. Pileckiego 4 (klatki IV, i VII) zgodnie z załączonym opisem robót.

Termin wykonania robót do 15.02.2019 r.

Remont ks. J. Popiełuszki 71/28

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 22-11-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniu nr 28 przy ul. ks. J. Popiełuszki 71 w Białymstoku

 

Remont w mieszkaniach przy ul. W. Pileckiego 6 m 10 i W. Pileckiego 4 m 27

 

Białystok, 21-11-2018 r.

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniach przy ul. W. Pileckiego 6 m 10 i W. Pileckiego 4 m 27 w Białymstoku

 

Remont mieszkań ul. ks. J. Popiełuszki 75 m 44, W. Pileckiego 8 m 53 i M. Pietkiewicza 6D m 101

Białystok, 7-11-2018 r.
 
 
Zaproszenie do złożenia  oferty
Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
 w mieszkaniach przy ul. ks. J. Popiełuszki 75 m 44, W. Pileckiego 8 m 53 i M. Pietkiewicza 6D m 101 w Białymstoku

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniaBiałystok, 17-08-2018 r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz
z zagospodarowaniem terenu
Nr ogłoszenia: 597306-N-2018 z dnia 2018-08-01

Znak sprawy: PN – Bacieczki VI etap II podetap 2 budynek  nr 4B

Dane o ofertach:

Ogłoszenie - lokal ul. Waryńskiego 1A

OGŁOSZENIE

 

Komunalne TBS Sp. zo.o. jako zarządca nieruchomości przy ul.Waryńskiego 1A informuje ,że Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 1A  zdecydowała o przekazaniu do adaptacji na cele mieszkalne dwóch pomieszczeń strychowych o powierzchni ok. 100mkażde znajdujących się na trzecim piętrze w budynku  przy ul. Waryńskiego 1A .  Adaptację powinna  wykonać  osoba zainteresowana na koszt własny, we własnym zakresie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zaproszenie - lampy zewnętrzne

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 10-08-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych:

„ Wymiana słupów oświetleniowych i opraw zewnętrznych” na osiedlu Bacieczki I
w Białymstoku.

Ogłoszenie

Białystok dn. 09.08.2018r.

 

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 06 sierpnia 2018 dotyczących zamówienia: Realizacja w ramach II etapu podetapu 2 oś. Bacieczki VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4B oraz wolnostojący budynek garażowy wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

Strony