Ogłoszenie 13.02.2018

Białystok 13-02-2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Ogłoszenie

Białystok 09-02-2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 lutego 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na sługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Sprzątanie i konserwacja

 

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 18-01-2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Wycena nieruchomości

Białystok dn. 22-01-2018 r.

 

Zaproszenie do złożenia ofert.

 

1. Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatów szacunkowych

a) nieruchomości oznaczonych w księgach wieczystych:

 Numer księgi wieczystej

BI1B/00093678/9

Remont mieszkań: Pietkiewicza 2A m 32, Pietkuna 3 m 29

Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok, 17-01-2018 r.

 

 

Zaproszenie do złożenia  oferty

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

15 – 687  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5

Zaprasza do złożenia oferty na wymianę urządzeń i prace remontowe
          w mieszkaniu przy ul. Pietkiewicza 2A m 32 w Białymstoku

 

 

Ogłoszenie

Białystok, 17-01-2018r.

Ogłoszenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
Nr ogłoszenia: 2017/S 236-490219

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 2,

liczba odrzuconych ofert: 1,

liczba wykluczonych Wykonawców: 0

 

Ogłoszenie

Białystok, 16-01-2018 r.

Ogłoszenie

Odpowiedz 12.01.2018

 Białystok, dnia 12stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 stycznia 2018 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie

Odpowiedź na pytania II

 Białystok, dnia 29 grudnia 2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Pytanie 1.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Usługa konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku” - nr postępowania: PN-KiS/2017

 

Odpowiedzi na pytania

 Białystok, dnia 19 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i sprzątania obiektów oraz ich otoczenia na osiedlach będących własnością Komunalnego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Zamawiający wyjaśnia:

I

Pytanie 1.

Strony