Informacje dla właścicieli lokali wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą jest Komunalne TBS Sp. z o.o. w Białymstoku.